PLESNO - GIBALNA TERAPIJA

PLESNO - GIBALNA TERAPIJA

 

Plesno - gibalna terapija izhaja iz načela medsebojne povezanosti telesa in gibanja z notranjimi duševnimi procesi.

Je terapija pri kateri se uporabljata umetniška medija gibanje in ples, prek katerih se oseba lahko ustvarjalno udejstvuje v procesu poglabljanja čustvene, mentalne, telesne, duševne in socialne integracije.

Posameznik spoznava svoje telo in gibanje kot možen medij izražanja, terapevtski prostor, možne soudeležence, odnose v skupini in terapevta.

Plesno - gibalna terapija daje možnost za izražanje čustev in domišljije prek gibanja in plesa. Omogoča občutje uspeha in zadovoljstva ter integracijo notranjih in zunanjih dražljajev. Posamezniku pomaga prebuditi in izražati čustva.

Usmerjena je v ozaveščanje telesa in prebujanje življenjske moči.

Telo v plesno - gibalni terapiji deluje kot sprejemnik, posredovalec in izvajalec, ko sprejema kinestetične, ritmične in socialne dražljaje ter se odziva nanje.

Posameznik se začenja zavedati telesa, njegovih delov in številnih možnosti gibanja v času in prostoru ob različni količini uporabljene energije in ob lastnih vzorcih gibanja.

Čutna in simbolična narava gibanja ter plesa omogoča odkrivanje, raziskovanje in izražanje občutij. Med gibanjem delujejo telo, občutja in duh kot eno.

Ustvarjanje z gibanjem omogoča posamezniku, da sam izbira in usmerja svoje vedenje in da se izkoplje iz utirjenih vedenjskih vzorcev.

Ko posameznik doseže telesno in čustveno integracijo, mu to omogoči večjo odzivnost na okolje.

 Plesno - gibalna terapija lahko koristi tistemu, ki želi:

 • bolj čutiti svoje telo
 • prepoznavati svoja čustva tudi na telesni ravni
 • odpraviti stres in pretirano utrujenost
 • okrepiti telo na ozaveščen način
 • popraviti telesno držo
 • izboljšati samospoštovanje in samopodobo

Delavnice plesno - giblane terapije vodim plesno - gibalna terapevtka Vesna Jevšenak.

 Posamezna delavnica je sestavljeno iz sledečih enot:

 • uglaševanje skupine (posameznega udeleženca s seboj, drugimi člani, terapevtom in prostorom)
 • ogrevanje (različne gibalne tehnike za ogrevanje telesa)
 • vaje gibalno - plesne terapije (priprava na temo)
 • tema (osrednja tema srečanja)
 • sproščanje in umiritev

Plesno - gibalnih terapevtskih delavnic se lahko udeležujete:

 • individualno
 • v skupini

 

Več info na: Vesna 031/608-289 ali This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.