Vesna Jevšenak

Ples je moj vseživljenjski sopotnik.

Z njim sem rasla, bogatila življenjske izkušnje in odnose, šla v svet, si pomagala in postala to kar sem sedaj.

Pot pa še ni končana…

Od nekdaj si želim »prižigati lučke« ljudem v srcu in očeh.

Po osnovni izobrazbi sem sicer diplomirana pravnica a ples je bil močnejši. Na podlagi zaključenih izobraževanj za plesalko in učiteljico plesa ter dolgoletnih plesnih izkušenj sem pridobila leta 2008 naziv plesalka in pedagoginja v kulturi. Poučujem ples, koreografiram in nastopam več kot 20 let.

Osnovno podiplomsko izobraževanje sem opravila na specialističnem študiju Pedagoške fakultete v Ljubljani, pomoč umetnostjo – ples in gib leta 2014.

Po končanem podiplomskem študiju sem nadaljevala izobraževanje v Zagrebu in Ljubljani in leta 2019 bila vpisana v register plesno-gibalnih psihoterapevtov pri ZPGPS, ki je član evropske krovne organizacije za plesno gibalno (psiho)terapijo (EADMT) in član Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP).

Pot izobraževanja in nabiranja izkušenj se nadaljuje….

OSEBNI PODATKI

Vesna Jevšenak

IZVAJAM PLESNO – GIBALNO PSIHOTERAPIJO:

 • Individualno v Ljubljani ob petkih in v Kranju ob sredah (prosti termini od 15.8. 2023)
 • v skupini v Ljubljani in Kranju (nove skupine oktobra 2023)

IZVAJAM PLESNO GIBALNE DELAVNICE Z ELEMENTI PLESNO – GIBALNE PSIHOTERAPIJE, POMOČI Z UMETNOSTJO IN IZRAZNEGA PLESA:

 • v razvojnih oddelkih VVZ Najdihojca in Pod Gradom
 • v varstveno delovnem centru Šenčur

VODIM PREVENTIVNE IN PODPORNE SKUPINE:

 • Plesno – gibalne delavnice z elementi plesno – gibalne psihoterapije in pomoči z umetnostjo ter izraznega plesa v MC Kranj in LUK Šenčur
 • Delavnice ozaveščanja telesa (PD Salam Ghazeea)
 • Podporna skupina za ženske iz Ukrajine (Ljubljana)

VODIM PLESNE SKUPINE:

 • Izrazni ples za otroke (v dopoldanskem času v okviru programa vrtca ali na izrecno željo vseh staršev v skupini)
 • Orientalski ples za mamice z dojenčki (v primeru zadostnega števila prijav, ali kot zunanja izvajalka na pobudo organizacije)
 • Orientalski ples za odrasle in otroke (PD Salam Ghazeea)
 • Indijski klasični ples Bharat Natyam za odrasle in otroke (PD Salam Ghazeea)
 • Bollywood (PD Salam Ghazeea)

Sem ena od šestih ustanovitvenih članic Združenja plesno – gibalne psihoterapije (ZPGPS) in bivša predsednica. Združenje si prizadeva za strokovni razvoj področja. Vse ustanovne članice izpolnjujemo mednarodne strokovne kriterije za naziv plesno – gibalni psihoterapevt.

Zaradi GDPR zakona potrebujemo za ogled YouTube tvojo privolitev. Podrobnosti na strani Politika zasebnosti.
Sprejmem
Zaradi GDPR zakona potrebujemo za ogled YouTube tvojo privolitev. Podrobnosti na strani Politika zasebnosti.
Sprejmem

IZOBRAZBA

 • 2004 – diploma Pravne fakultete – Univerza v Ljubljani
 • 2005 – strokovni izpit v državni upravi
 • 2006 – certifikata izobraževanja za profesionalno plesalko in učiteljico orientalskih plesov
 • 2008 – certifikat nadaljevanja izobraževanja za profesionalno plesalko orientalskih plesov
 • 2009 – certifikat tristopenjskega izobraževanja EBL
 • 2014 – zaključila specialistični študij pomoči z Umetnostjo – smer ples in gib na Pedagoški fakulteti v Ljubljani
 • 2019 pridobila status registrirana plesno – gibalna psihoterapevtka pri ZPGTS

ZAPOSLITEV

 • 2006 – 08: Ministrstvo za okolje in prostor, pravna služba
 • 2008: pridobila status samostojnega kulturnega delavca – plesalka in pedagoginja v kulturi

BIBLIOGRAFIJA

 • 2005 Diplomska naloga Nova unifikacija pomorskega prava
 • 2014 Specialistična naloga z naslovom Preventivni učinki skupinske gibalno-plesne terapije na udeleženke tečajev orientalskega plesa
 • 2014 Referat na mednarodni konferenci Eduvision z naslovom Model ozaveščanja telesa prek gibanja in plesa
 • 2017: Prispevek na konferenci plesne pedagogike o modelu Izrazni ples za predšolske otroke
 • 2019: Prispevek na 1. Simpoziju Združenja psihoterapevtov Slovenjije o plesno – gibalnih terapevtskih delavnicah v razvojnem oddelku VVZ Najdihojca
 • 2021 soavtorica priročnika Plesna umetnost

Izobraževanja in seminarji 2014-2018:

 • 2014: profesionalno usposabljanje CPI: Vodnik po novem učeniku za ples – potrdilo
 • 2014: Udeležba na 2. mednarodni konferenci plesne pedagogike – potrdilo
 • 2015: zaključena dveletna praksa Avtentičnega gibanja
 • 2015: vodila del profesionalnega usposabljanja CPI : prenosljivost vsebin učbenika Plesna umetnost v skupino predšolskih otrok – primeri dobre prakse – potrdilo
 • 2015 sodelovanje na seminarju: Tijeo I pokret u terapijskom, savjetodavnom in edukacijskom procesu – Analiza pokreta – potrdilo
 • 2015: udeležba na mednarodnem posvetu: Ustvarjalni gib – most med izobraževanjem in umetnostjo
 • 2016: Udeležba na izkustveni delavnici: plesno gibalna psihoterapija z otroki in mladostniki – potrdilo
 • 2016: profesionalno usposabljanje CPI: Plesna umetnost in ko gibanje postane ples
 • 2017: Udeležba na delavnici: Umetnost refleksije – potrdilo
 • 2017: Udeležba na 3. Mednarodni konferenci plesne pedagogike – Potrdilo
 • 2018: izobraževanje PAI (pedagoško – andragoško izobraževanje)

Starejša plesna izobraževanja in seminarji (do 2014):

 • 1985 – 93: ritmika in balet pri Petri Žiher v glasbeni šoli Franc Šturm v Šentvidu
 • 1991: izpit za drugi razred srednje baletne šole
 • 1992: opravljen 8 stopenjski tečaj družabnih plesov v paru – diploma
 • 1993 – 94: jazz v Boleru in Urški
 • 1995 – 96: izrazni ples pri Vilmi Rupnik
 • 1997: orientalski ples pri Jasni Knez
 • 1997: spomladanska plesna šola v sklopu JSKD, indijski klasični ples bharat natjam in joga pri učitelju Ujwalu Bhole
 • 1997 – 2010: individualno plesno izpopolnjevanje za plesalko in učiteljico Bharat Natyama pri učitelju Ujwalu Bhole (2x letno v Sloveniji)
 • 1997: flamenko v plesni šoli Intakt pri učiteljici Eleni de Vega
 • 1997: flamenko pri učiteljici Jeleni Markovič
 • 1998: poletna plesna šola v Kopru – orientalski ples pri Jasni Knez in flamenko pri Conchi Fernandez
 • 2000: tečaj za učiteljico orientalskega plesa (organiziran v Društvu Interes) – potrdilo
 • 2001: orientalski plesni projekt z Amouro Latif v studiu Atelier Oriental v Gradcu
 • 2002: poletni plesni tečaj flamenka v Granadi v Španiji
 • 2000 – 05: redna vadba na Dunaju v Studiu orientalskega plesa Chiftetelli in sodelovanje na delavnicah (dr. prof. Hassan Khalil, dr. Gamal Seif, Lala Hakim, Fifi Ness, Amoura, Erna Frohlich, Shahrazad)
 • 2003 – 05: flamenko plesne delavnice z Inmo Lobato Diaz v Ljubljani
 • 2004: folklorne oblike indijskega plesa, Radžastan, Indija
 • 2002 – 12: orientalski plesni seminarji v Ljubljani in Kamniku (Suzzane Sofia Potempa, Suraya Hilal, Sabuha, Bahara, Erna Frohlich, Brigite Fercichi, Helene Eriksen)
 • 2002 – 03: seminar indijskega klasičnega plesa Bharat natjam z A.K. Lakshmanom na Dunaju
 • 2003 – 06: plesne delavnice z Helene Eriksen, folklorni plesi Orienta v Zagrebu
 • 2004 – 05: intenzivni tečaj bharat natjam v Madrasu v Indiji pri A. K. Lakshman
 • 2005: intenzivni tečaj pri Ujwalu Bhole v Lonavli v Indiji
 • 2005 – 06: izobraževanje za profesionalno orientalsko plesalko pri dr. Gamal Seif, Khaled Seif in Aladin el Kholy v Studiu orientalskega plesa Chiftetelli na Dunaju – certifikat
 • 2005 – 06: izobraževanje za učiteljico orientalskih plesov pri prof. dr. Hassan Khalil v Linzu – certifikat
 • 2005 – strokovni izpit v državni upravi
 • 2006 Udeležba na mednarodnem srečanju transakcijskih analitikov – potrdilo
 • 2006 – 08: nadaljevanje izobraževanja za profesionalno orientalsko plesalko pri dr. Gamal Seif, Khaled Seif in Aladin el Kholy v Studiu Chiftetelli na Dunaju – cerifikat
 • 2006 – 2014: študij pomoči z umetnostjo – smer ples in gib na Pedagoški Fakulteti v Ljubljani – specialistično delo z naslovom Preventivni učinki gibalno-plesne terapije na udeleženke tečajev orientalskega plesa
 • 2008 Udeležba na 2. Strokovnem srečanju umetnostnih terapevtov Slovenije – potrdilo
 • 2008 udeležba na seminarju flamenko kot oblika psihosocialne pomoči – potrdilo
 • 2009: opravljeno tristopenjsko izobraževanje EBL – Certifikat

Delovne izkušnje z otroci:

 • 2013 -2019: Indijski klasični ples za otroke od 7 do 11 let,
 • 2014/2015, 2015/2016: Izrazni ples za predšolske otroke v plesni šoli,
 • 2015: Praktična delavnica za učitelje predmeta Ples in plesno izražanje na srednjih vzgojiteljskih šolah: primeri dobre prakse – organiziral CPI,
 • 2017: Predstavila prispevek na konferenci plesne pedagogike o modelu Izrazni ples za predšolske otroke.
 • 2018 – 2020: Izrazni ples za predšolske otroke v Ljubljanskih vrtcih (5 skupin tedensko)
 • 2018 – 2020: Plesno – gibalni dialog v VVZ Kolezija – enota Murgle (6 skupin na 14 dni)
 • Od 2018 – plesno gibalne delavnice z elementi plesno – gibalne psihoterapije in pomoči z umetnostjo ter izraznega plesa v razvojnih oddelkih VVZ Pod Gradom in VVZ Najdihojca

Delovne izkušnje z odraslimi:

 • poučevanje indijskih in orientalskih plesov v Plesnem društvu Salam Ghazeea (5-9 skupin na teden)
 • 2014: vodila delavnico plesno – gibalna psihoterapija na študentskem kongresu Socialne pedagogike – potrdilo
 • Od 2014: vodenje plesno – gibalnih psihoterapevtskih delavnic in individualnih srečanj
 • Od 2020 – VDC Kranj enota Šenčur – plesno gibalne delavnice z elementi plesno – gibalne psihoterapije in pomoči z umetnostjo ter izraznega plesa
 • Od 2022 – MCK Kranj in LUK Šenčur – plesno gibalne delavnice z elementi plesno – gibalne psihoterapije in pomoči z umetnostjo ter izraznega plesa

Starejše delovne izkušnje v Sloveniji:

 • 2000 – 05: v Društvu Interes poučevala pet let orientalski ples in dve leti indijski klasični ples bharat natjam.
 • 2003: v okviru Društva Interes organizirala plesne delavnice z Baharo, orientalsko plesalko, učiteljico in voditeljico orientalskega plesnega studia Chiftetelli na Dunaju
 • 2005: ustanovila plesno društvo Salam Ghazeea (v nadaljevanju PD SG) za indijski in orientalski ples, znotraj njega deluje kot prostovoljka
 • 2005 – vodila enoletni izobraževanji v Kamniku in Ljubljani za učiteljice orientalskega
 • 2006: organizirala seminar klasičnega indijskega plesa bharat natjam z učiteljico Asmito Banerjee
 • 2006 – 10 : organizirala delavnice klasičnega indijskega plesa bharat natjam z učiteljem Ujwalom Bholejem
 • 2006 – 09: organizirala delavnice orientalskega plesa z učiteljem prof. dr. Hassanom Khalilom
 • 2007: organizirala poletne delavnice flamenko oriental z učiteljico Inmaculado Lobato Díaz
 • 2006 – 08: organizirala prvi učiteljski tečaj orientalskega plesa v Ljubljani z Baharo iz Dunaja

2008 – 10: organizirala izobraževanje za profesionalno plesalko orientalskega plesa v Ljubljani z Baharo
2009/2010: plesne urice v vrtcu Pedenjped,

 • 2008 – 2015: Poučevanje orientalskih in indijskih plesov za odrasle, otroke in mamice z dojenčki, koreografiranje, idejna zasnova in koreografija ter organizacija plesnih predstav, delavnic in izobraževanj
 • Praksa gibalno-plesne terapije:
  • april – oktober 2007 v Dom za starejše Tabor
  • november 2007 – januar 2008 v Inštitutu Republike Slovenije za rehabilitacijo
  • julij 2007 in julij 2008 pri Vladu Šavu, dramska psihoterapija
  • januar – marec 2009 v psihiatrični kliniki v Ljubljani, enota za motnje hranjenja

september 2009 – junij 2010 plesne urice za otroke od 3 do 5 let v vrtcu Pedenjped
november 2013 – marec 2014: mesečne vikend delavnice ozaveščanja telesa skozi gibanje in ples
september 2014 – izrazni ples za otroke
december 2014 – gibalno plesne terapevtske delavnice

Starejše delovne izkušnje v tujini:

 • 2005: plesna delavnica v Čeških Budjevicah – tema Indian Bollywood koreografija
 • 2005: bharat natjam nastop v Čeških Budjevicah
 • 2006: plesni nastop v Trstu
 • 2007: plesna delavnica v društvu Oaza Tolerancije v Zagrebu – tema: drum solo,vrtenja in ritmi v orientalskem plesu
 • 2008: plesna delavnica v društvu Oaza Tolerancije v Zagrebu – tema drum solo in ritmi
 • 2008: plesne izobraževalne delavnice na Reki
 • 2008 – 2009: vodila izobraževanje za plesalko orientalskega plesa v Zagrebu
 • 2006 – 10: plesni nastopi na Dunaju
Ples je moja joga

Plesni projekti: (plesalka, mentorica, koreografinja in idejna zasnova projektov)

 • Vsakoletna produkcija plesnega društva Salam Ghazeea od 2005 do 2018 (13 letnih produkcij)
 • Predstava klasičnega indijskega plesa Bharat Natyam v Kulturnem domu Črnuče, 2005
 • Predstava orientalskega plesa v Kulturnem domu Črnuče, 2005
 • Predstava klasičnega indijskega plesa Bharat Natyam v KUD Franceta Prešerna, 2006
 • Folklore Orienta: predstava orientalskega plesa v Gledališču za otroke in mlade Ljubljana v koprodukciji PD Salam Ghazeea in KUOD Bayani, 2006
 • Predstava klasičnega indijskega plesa Bharat Natyam KUD Franc Kotar, Mengeška 9, Trzin, 2007
 • Predstava Svet klasičnega plesa in legend Indije, KD Domžale, 2008
 • Zgodbe o Šivi, Kuturni dom Domžale, 2009
 • Karavana plesa (8 ponovitev v Sloveniji in na Hrvaškem), 2009-2011
 • Stihovizija 2, Izrazni ples z glasbeno skupino Trio Tori, Delavski dom Zagorje, 2010
 • Vonj jasmina plesna skupina Banat el ward,( 3 ponovitve: Kulturni ceter Španski borci, Zagrebško kazalište lutaka, Dunaj; 2010)
 • Slovo poletju s skupino Trio Tori, KD Litija, 2010
 • Zgodba o Krišni, Mini Teater Ljubljana, 2010
 • Sitalsasthi 2011
 • Lunin sin, izrazni ples (3 ponovitve: KUD France Prešeren, KD Španski borci) 2012-2013
 • Maya – življenje je iluzija, KD Domžale 2013
 • IN-fusion, center Premik, 2014
 • Nekaj v njenem plesu, Stara mestna elektrarna Ljubljana, 2015
 • Sveti rituali tempeljskih svečenic, Ljubljana, SVŠGL, 2015
 • Sedem zgodb, perzijski klasični ples, (premiera + 3 ponovitve, SVŠGL; Cankarjev Dom Vrhnika), 2017
 • Krishna lila, center Premik, Ljubljana, 2017
 • Ples je moja joga, Linhartova dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani, 2018
 • Pravaha, center kulture Moste, 2019
 • Gulaab, Arboretum Volčji potok, 2023