KAJ?

Plesno-gibalna terapija oziroma plesno-gibalna psihoterapija (uporabljamo obe poimenovanji enakovredno) je psihoterapevtska uporaba gibanja in plesa, ki povezuje psihični, fizični, mentalni in socialni del nas.

Izhaja iz medsebojne povezanosti telesa in gibanja z notranjimi duševnimi procesi.

Ples kot gibanje telesa, ustvarjalno izražanje in komunikacija je osrednja sestavina plesno gibalne terapije.

Ko posameznik doseže telesno in čustveno povezanost, mu to omogoči boljše poznavanje sebe in ustreznejšo odzivnost na okolje.

Le to pa je pogoj za bolj kakovostno življenje.

ZA KOGA?

Plesno gibalna terapija / plesno gibalna psihoterapija je primerna za vsakogar, saj plesno predznanje ali talent nista potrebna.

Koristi lahko tistemi, ki želi:

  • ozavestiti telo,
  • popraviti telesno držo,
  • izboljšati motoriko,
  • odpraviti stres in pretirano utrujenost,
  • izboljšati zdravje in počutje,
  • bolje prepoznavati svoja čustva na telesni ravni,
  • izboljšati samospoštovanje in samozavest,
  • izboljšati ustrezno odzivanje v odnosih.

Delavnice plesno gibalne psihoterapije vodim plesno gibalna terapevtka Vesna Jevšenak.

ZA KOGA?

Plesno gibalna terapija / plesno gibalna psihoterapija je primerna za vsakogar, saj plesno predznanje ali talent nista potrebna.

Koristi lahko tistemi, ki želi:

  • ozavestiti telo,
  • popraviti telesno držo,
  • izboljšati motoriko,
  • odpraviti stres in pretirano utrujenost,
  • izboljšati zdravje in počutje,
  • bolje prepoznavati svoja čustva na telesni ravni,
  • izboljšati samospoštovanje in samozavest,
  • izboljšati ustrezno odzivanje v odnosih.

Delavnice plesno gibalne psihoterapije vodim plesno gibalna terapevtka Vesna Jevšenak.

KDO?

Delavnice plesno gibalne psihoterapije vodim plesno – gibalna terapevtka Vesna Jevšenak.
Po specialističnem študiju pomoči z umetnostjo – ples in gib na Pedagoški Fakulteti, sem nadaljevala izobraževanje v Zagrebu in Ljubljani.
Sem ena od šestih ustanovitvenih članic Združenja plesno – gibalnih terapevtov SLovenije (ZPGTS) in trenutna predsednica.

KAKO?

Posamezna delavnica je sestavljena iz sledečih enot:

  • uglaševanje skupine (posameznega udeleženca s seboj, drugimi člani, terapevtom in prostorom),
  • ogrevanje (različne gibalne tehnike za ogrevanje telesa),
  • tehnike gibalno – plesne terapije (priprava na temo),
  • osrednja tema srečanja,
  • sproščanje in umiritev.

Plesno gibalnih terapevtskih delavnic se lahko udeležite individualno ali v skupini.

Individualno delo omogoča več posvečanja lastnim temam in intenzivno delo na sebi.

V skupini je več možnosti odkrivanja tem, ki vam jih spodbudijo stiki z drugimi in spoznavanje sebe v odnosu z drugimi.

KDAJ?

Individualna psihoterapija po dogovoru.

Kliknite na kontakt in izpolnite podatke za prijavo.